VentMet
Mūsu mērījumi
Jūsu drošībai!

Produktu sertifikācija

Laboratorijas struktūrvienība Sertifikācijas birojs ir akreditēts saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17065, veic mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšanu saskaņā ar ES direktīvām un LR Ministru kabineta noteikumiem...

Verificēšana

Inspicēšanas laboratorija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 un LR MK noteikumiem reglamentētajā sfērā...

TEHNISKĀS PĀRBAUDES

Testēšana

Testēšanas laboratorija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025. Testēšana ir tehniska darbība produkta nepieciešamo raksturlielumu noteikšanai saskaņā ar attiecīgu procedūru...

Produktu atbilstības
novērtēšana

Atbilstības novērtēšanas laboratorija kā Eiropas Komisijas paziņotā institūcija Nr.1917 darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020, LR MK noteikumiem un Eiropas Savienības direktīvām. Atbilstības novērtēšana ir process, kurā novērtē...

Kalibrēšana

Kalibrēšanas laboratorija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025. Kalibrēšana ir darbību kopums, kuru rezultātā tiek noteikta mērīšanas līdzekļa precizitāte, aprēķināta mērījumu rezultātu paplašinātā nenoteiktība...